Halkintyg

Hur länge gäller intyget avseende godkänd Riskutbildning 2 ?
Svar; Fyra (5) år från halkkörningsdatum.

Kan man förlänga riskintygets giltighetstid ?
Svar; Nej.

Kan man bli underkänd ?
Svar; Ja! Det finns möjligheter att man får komma tillbaka och göra om riskutbildningen om vi bedömer att man inte nått målen med utbildningen.

Av vilken anledning kan jag få komma tillbaka ?
Svar; Om Du inte kan köra bil på ett sådant sätt som Du skall kunna i slutet av Din utbildning. Ett bra mått är om Du kan köra bil rutinmässigt dvs. inte behöva tänka Dig för varje gång Du skall starta, stanna, backa, vända, starta i backe etc.

Svar; Om Du inte förstår språket. Riskutbildningen sker genom körövningar och diskussioner. Vi måste kunna kommunicera med Dig för att Du skall kunna öka Din förståelse för svårigheterna och riskerna med körning på halt underlag.

Svar; Om Du blir så stressad av körningen att Du inte kan genomföra övningarna på ett sådant sätt vi bedömer behövs för att Du skall kunna öka Din riskmedvetenhet.

Våra kurser

Tryck på knapparna nedan för att läsa mer om respektive kurs.

Riskutbildning 2

  • Driving Ranch – Halkbana

    Torslundavägen 42 SE-194 92 Upplands Väsby
    Telefon: 08-590 93 218
    E-post: info@driving-ranch.se